Leegstand varkensstallen neemt verder toe

By Jan de Groot - oktober 10, 2017

De leegstand van varkenstallen, boerderijen en andere agrarische gebouwen neemt nog altijd toe. Hoewel overheden steeds meer van goede wil zijn, is er wel maatwerk en flexibiliteit van gemeenten nodig.

Door nieuwe wet- en regelgeving in onder andere Noord-Brabant, de stoppersregeling en de kostprijsdruk van de internationale markt zullen steeds meer varkenshouders en andere veehouders de komende jaren stoppen.
De verwachting is dat er tot 2030 zo’n 40 miljoen m² leeg komt te staan. Daarvan zal 16 miljoen m² worden gesloopt. De overige 24 miljoen m² kan een andere bestemming krijgen.

Onvoldoende oplossingen

Meer gemeenten maken werk van hun buitengebied, maar ze zijn ook vrij rigide in het hanteren van regels of ze blijven in oude denkpatronen hangen. Als de boer op dezelfde locatie een recreatiebedrijf kan creëren, kan hij een vervangend inkomen generen. Maar gemeenten moeten wel de ruimte geven. Daarom is het als ook aan te raden bij plannen voor een andere bestemming van de gebouwen een professionele partij te betrekken om dit te helpen realiseren. Gemeenten worstelen namelijk vaak met de regels voor het buitengebied. De angst heerst dat ze een nieuw probleem creëren als ze te veel toestaan. Gelukkig zien ook steeds meer gemeenten in dat er maatwerk nodig is om agrarische gebouwen te saneren of een nieuw leven te geven.

Kostenplaatje

De kosten voor het veranderen van de bestemming is afhankelijk van welke plannen de ondernemer heeft. Als een bestemmingsplan compleet omgevormd moet worden, dan kom je inclusief de onderzoeken die daarvoor moeten plaatsvinden, de vergunningen en de leges, al gauw op 10.000 tot 20.000 euro. Daarbovenop kan nog een afdracht van de bestemmingswinst aan de gemeente komen omdat de agrarische grond van functie verandert. Dan heb je het over 25.000 tot 30.000 euro. Bij het starten van stalling is dit gelukkig meestal niet het geval en zijn de kosten beperkt.

BlogCTA2.png

DOWNLOAD HIER DE BROCHURE ;

Hoe kan stalling31 mij helpen bij het opstarten van een stalling?

Het starten van een stalling is ontzettend leuk, maar het heeft ook wat voeten in aarde. Stalling31 helpt je met het opstarten!

In de brochure 'Kansen voor een nieuwe toekomst' kun je meer lezen over het starten van een stalling.  

Download
En ontvang wekelijks het laatste nieuws voor stallinghouders

Andere interessante berichten