Welke vergunningen zijn nodig bij een caravanstalling?

By Mariska Snel - februari 01, 2019

Niet iedere gemeente staat het stallen van caravans of andere objecten toe. En soms mag het alleen onder bepaalde voorwaarden, bijvoorbeeld als nevenactiviteit. Elke gemeente heeft hierin zijn eigen regels. Om te checken of er mogelijkheden zijn, heb je een check nodig in het bestemmingsplan in jouw gemeente. Als je overweegt om jouw locatie geschikt te maken voor stalling, krijg je deze check gratis van Stalling31.


Check van het bestemmingsplan

Als een ondernemer geïnteresseerd is in een samenwerking met Stalling31, controleren we altijd of het bestemmingsplan daar mogelijkheden voor biedt. Soms geeft de gemeente al snel aan dat zij niet mee willen werken. Helaas moeten wij de de mogelijke samenwerking dan stopzetten. Maar gelukkig zijn er in de meeste gemeenten wél mogelijkheden voor een stalling.

Agrarische bestemming

Als de locatie een agrarische bestemming heeft, zou een stalling alleen mogelijk zijn als nevenactiviteit, naast jouw agrarische activiteiten. Je kunt de stalling dan vergelijken met nevenactiviteiten als een minicamping of een boerenwinkel. Of een nevenactiviteit is toegestaan in jouw gemeente, hangt af van wat de gemeente verstaat onder nevenactiviteiten. Gemeenten bepalen de definitie van een nevenactiviteit bijvoorbeeld aan de hand van:

  • het aantal vierkante meters;

  • de omzet.

De definitie van de nevenactiviteit bepaalt hoe groot de stalling mag worden.

Als de locatie een agrarische bestemming heeft, hoeft het beleidsplan van de gemeente niet gewijzigd te worden. Je hebt dan alleen toestemming van de gemeente nodig om een stalling te starten. Wel heb je vaak daarnaast nog een omgevingsvergunning nodig. Deze kun je bij de gemeente aanvragen. Het duurt ongeveer 8 tot 16 weken totdat je deze vergunning in huis hebt.

Geen beleid voor stalling als nevenactiviteit of  hoofdactiviteit

Als een gemeente geen beleid heeft voor nevenactiviteit, of als een ondernemer helemaal wil afbouwen met agrarische activiteiten, gaan wij in overleg met de gemeente. Want vaak is er wel ruimte voor onderhandelingen. Als de gemeente mee wil werken aan het wijzigen van het bestemmingsplan, doet Stalling31 een verzoek tot het wijzigen van het bestemmingsplan. Hiervoor gaan we in gesprek met de gemeente. Bij dit verzoek geven wij ook een ruimtelijke onderbouwing. Daarin staat dat de wijziging geen negatieve invloed heeft op de omgeving, op het milieu, de omringende bedrijven en woningen of op de natuur. Als er verdere onderzoeken nodig zijn, coördineren wij deze. Voorbeelden van onderzoeken die soms nodig zijn, zijn een bodemonderzoek of een onderzoek van de flora en fauna. Deze onderzoeken kunnen nodig zijn als er voor de nieuwe (neven)activiteit moet worden gebouwd of gesloopt.

Laatst maakten we mee dat de gemeente alleen toestemming gaf voor een stalling, als alle andere bedrijfsgebouwen zouden worden gesloopt. Zo zie je dat een situatie altijd afhankelijk is van de plannen van de gemeente. Iedere situatie is weer uniek, en de uitkomst is niet te voorspellen. Daarom helpen wij je graag in de onderhandelingen met de gemeente.

De procedure

De procedure rond het (wijzigen van) een bestemmingsplan kan flink wat tijd innemen.  Alleen het antwoord op een verzoek aan de gemeente om mee te werken kost al 8 tot 16 weken. Bij een bestemmingswijziging moet je al snel rekening houden met een half jaar voordat het nieuwe bestemmingsplan is vastgesteld. Maar soms duurt het nog  langer. Er zijn geen vaste termijnen voor.

Kortom…

...iedere situatie en iedere locatie is uniek. Dat houdt in dat van tevoren moeilijk is te voorspellen óf je een stalling kunt starten en hoe groot deze dan mag zijn. Maar er zijn vaak zeker mogelijkheden in goed overleg met de gemeente. En laten wij nu net veel ervaring hebben met een gemeente-overleg! Neem voor meer informatie contact op met onze adviseurs (locatie@stalling31.nl of 088-0313133).

BlogCTA2.png

Benieuwd wat jouw locatie op kan leveren ? 

Vraag dan hier vrijblijvend meer informatie aan. Wij sturen jou een berekening van het potentiële rendement voor jouw locatie.

Meer informatie
En ontvang wekelijks het laatste nieuws voor stallinghouders

Andere interessante berichten